Συντηρητικοί επειδή είναι μικροί; Η γενιά Ζ στο μικροσκόπιο των ερευνητών

Αποκαλούνται «αυτόχθονες της κρίσης», ενδιαφέρονται για τον γάμο ανεξαρτήτως φύλου, την ίδια ώρα, όμως, εκφράζοντα πιο στερεοτυπικά από τους γονείς τους. Πολιτικοί επιστήμονες αναλύουν στην «Κ» τις απόψεις της gen Z και τις αντιφάσεις τους.

 • All
 • Subscribed
 • Moderated
 • Favorites
 • greece
 • magazineikmin
 • khanakhh
 • Youngstown
 • mdbf
 • cisconetworking
 • slotface
 • everett
 • ethstaker
 • kavyap
 • DreamBathrooms
 • thenastyranch
 • rhentai
 • rosin
 • InstantRegret
 • Leos
 • relationshipadvice
 • Durango
 • normalnudes
 • tacticalgear
 • GTA5RPClips
 • cubers
 • osvaldo12
 • HellsKitchen
 • lostlight
 • tester
 • modclub
 • bokunoheroacademia
 • sketchdaily
 • All magazines