Βροχή τα πρόστιμα των 200 ευρώ στην Αθήνα -Ποιες κάμερες γράφουν ακατάπαυστα Greek

Την τοποθέτηση των νέων φωτογραφικών καμερών στους λεωφορειοδρόμους της Αθήνας ακολούθησε η ολοκλήρωσης της διαγράμμισης θέτοντας σε πλήρη εφαρμογή ένα άκρως αποτελεσματικό σύστημα καταγραφής παραβάσεων.

 • All
 • Subscribed
 • Moderated
 • Favorites
 • greece
 • DreamBathrooms
 • magazineikmin
 • thenastyranch
 • Youngstown
 • slotface
 • GTA5RPClips
 • InstantRegret
 • ngwrru68w68
 • rosin
 • kavyap
 • hgfsjryuu7
 • ethstaker
 • Durango
 • Backrooms
 • provamag3
 • osvaldo12
 • mdbf
 • cubers
 • everett
 • khanakhh
 • tacticalgear
 • normalnudes
 • modclub
 • cisconetworking
 • anitta
 • Leos
 • tester
 • JUstTest
 • All magazines