@inkeri@mastodontti.fi
@inkeri@mastodontti.fi avatar

inkeri

@inkeri@mastodontti.fi

Tietoasiantuntija Kansalliskirjastosta
Kuvat ovat itse ottamiani, ellei toisin mainita.

Information Specialist at the National Library of Finland
The pictures are taken by me, unless otherwise specified.

This profile is from a federated server and may be incomplete. Browse more on the original instance.

inkeri, to opensource German
@inkeri@mastodontti.fi avatar

Hallo, ich bin eine Informationsspezialistin in der Finnischer Nationalbibliothek. Ich intereressiere mich für und , speziell für 💚

Ich habe ein Vortrage (auf Englisch) in in Hamburg nächstes Juni. Ich hoffe neue Bibliothek-Kollegin(ne)n dort zu treffen.

inkeri, to opensource
@inkeri@mastodontti.fi avatar

Hi, I'm an Information specialist working at the National Library of Finland. I'm interested in and , especially

I'm here to build connections and share some bits about my work and workplace at .

inkeri, to random Finnish
@inkeri@mastodontti.fi avatar

Hei, olen kirjastoammattilainen Kansalliskirjastosta! Työskentelen tietoasiantuntijana tutkimuskirjaston asiakaspalveluissa. Kiinnostuksen kohteitani ovat ja ,erityisesti 💚

Täällä olen verkostoitumassa sekä jakamassa omia ajatuksiani ja tuokioitani kirjastotyöstä ja kirjastoalasta.

 • All
 • Subscribed
 • Moderated
 • Favorites
 • JUstTest
 • kavyap
 • DreamBathrooms
 • thenastyranch
 • magazineikmin
 • tacticalgear
 • GTA5RPClips
 • Youngstown
 • khanakhh
 • slotface
 • rosin
 • osvaldo12
 • mdbf
 • ngwrru68w68
 • megavids
 • InstantRegret
 • everett
 • ethstaker
 • cubers
 • modclub
 • Durango
 • normalnudes
 • cisconetworking
 • Leos
 • tester
 • anitta
 • provamag3
 • lostlight
 • All magazines