@nic@toot.wales
@nic@toot.wales avatar

nic

@nic@toot.wales

I feels growth abroad, mister

This profile is from a federated server and may be incomplete. Browse more on the original instance.

nic, to random Welsh
@nic@toot.wales avatar

Luxuria - Beast Box

Band Howard Devoto ar ôl Magazine, nid wnaeth lawer o argraff ar y byd ar y pryd, ond mae hyn yn dda iawn.

Un o'r records o “Casgliad Owen”, sy wedi cyflwyno lot o stwff yr 80au hwyr / 90au cynnar ro'n i wedi colli ar y pryd ac sy ddim rhan o'r canon erbyn hyn.

https://songwhip.com/luxuria/beastbox

nic, to random Welsh
@nic@toot.wales avatar

Dw i’n gwybod nad yw “cwmnïau yn ‘dathlu’ Pride” yn boblogaidd iawn yma, ond dw i yn mwynhau bob mis Mehefin ar

nic, to random Welsh
@nic@toot.wales avatar

Saethau Cochion! Red Arrows!

nic, to random Welsh
@nic@toot.wales avatar

Yr unig record sy ‘da fi gan y Jesus Lizard yw’r 7” sblit wnaethon nhw gyda Nirvana, ond mae rhaid mod i wedi colli mas yma.

https://songwhip.com/the-jesus-lizard/hide-and-seek

nic, to random Welsh
@nic@toot.wales avatar

Wedi cwympo lawr twll cwingen tapiau byw - mae'r sioe gan y Faces yn y tŵt isod, ac nawr hyn o set gan Big Star, yn agor i Badfinger yn Cambridge, MA yn 1974

http://albumsthatshouldexist.blogspot.com/2023/05/big-star-performance-center-cambridge.html
https://heads.social/@doomandgloomfromthetomb/112576607298319925

nic, to random Welsh
@nic@toot.wales avatar

Rhywbeth arall ffeindiais i yn y sied y bore ‘ma…

St Ann's gan David Boulter

https://claypipemusic.bandcamp.com/album/st-anns

nic,
@nic@toot.wales avatar

Ail record “newydd" y dydd, yw casgliad gwerinol hwn gan y ffeindiais i yn Oxfam Aberteifi ddoe, mewn cyflwr perffaith. Dim ond un o’r artisitiaid (Chris Wood) sy'n gyfarwydd i fi, er i fi sylwi nawr bod Mike Mills (REM) yn canu ar un o'r traciau.

Mae'r record yn dal ar gael o Dark Mountain am £14

https://dark-mountain.net/product/from-the-mourning-of-the-world/

nic, (edited )
@nic@toot.wales avatar

Detholiad aml-artist arall, yr un 'ma gyda mwy o enwau cyfarwydd, fel Melvins, Nation of Ulysses, Bikini Kill, a rhyw fand indiepop o Washington State o'r enw Nirvana.

(O’r casgliad ges i gan frawd @wejames bwywythnos, sy dal yn fy nghadw yn hapus!)

https://en.wikipedia.org/wiki/Kill_Rock_Stars_(album)

nic,
@nic@toot.wales avatar

(Uchafbwynt y casgliad hyd yn hyn, heb os.)

nic,
@nic@toot.wales avatar

Syrpreis bach neis arall o'r casgliad yna, record cynnar

Mae records o'r 80au hwyr yn brinnach na phethau'r 70au erbyn hyn, gan fod CDs wedi cymryd drosodd erbyn hynny.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ecstasy_and_Wine

nic, (edited ) to random Welsh
@nic@toot.wales avatar

Newydd ddarganfod hwn, yn ei barsel, yn y sied, ond ddim y sied iawn! Ro'n i wedi dechrau poeni pan welais i’r neges “delivered on Wednesday” a ddim yn gallu ei weld yn y lle arferol.)

Cyfrol swmpus (dros mil tudalen) sy’n casglu pob cerdd mae wedi’u cyhoeddi, gan gynnwys tipyn sy heb eu casglu mewn llyfr o’r blaen. Edrych ymlaen at ail-ddarllen hen ffrindiau a chael blas ar y pethau “newydd”.

nic, to random
@nic@toot.wales avatar

Nancy Sinatra & Lee Hazlewood "Summer Wine" on The Ed Sullivan Show

https://invidious.materialio.us/watch?v=nbtKHrI-OAs

nic, to random
@nic@toot.wales avatar

Oh no, if only there were some way out of this terrible situation

buffyleigh, to random
@buffyleigh@mas.to avatar

Catching up on the stuff today. [Insert complaint about having to listen to more Beatles.] Given recent musical obsession developments, I feel like I shouldn't give up on going through the entire thing, but we're only 10% done...

nic,
@nic@toot.wales avatar

@buffyleigh It almost spoils Rubber Soul, its only redeeming feature being that it's the last track on side two, so you can turn it off after If I Needed Someone

nic, to random Welsh
@nic@toot.wales avatar

Pori'r we’n feddw neithiwr, des i ar draws hwn gan Gary Snyder, ac mae wedi wneud i fi eisiau tynnu llwch o'r casgliad o lyfrau Snydern sydd heb eu hagor mewn 15 mlynedd:

The stream with its sounds is a long broad tongue
The looming mountain is a wide-awake body
Throughout the night song after song.
How can I speak at dawn.

nic, to random Welsh
@nic@toot.wales avatar

Newydd ffeindio'r sianel 'ma o gyfweliadau a ffilmiau bach gyda Gary Snyder a’i deulu yn Kitkitdizzy, ei gartref yng ngogledd Califfornia.

Snyder yw'r ddolen ola i oes y Genhedlaeth Beat, ac yn ei 90au erbyn hyn, ond dal mor siarp â llafn ei fwyell orau.

"Beat, Poetry, Gary Snyder, Allen Ginsberg, Jack Kerouac...poetry as art and political community”

https://inv.nadeko.net/watch?v=Y29o2l2iRJ8

nic, to random
@nic@toot.wales avatar

Poetry Breaks: Allen Ginsberg Reads "A Supermarket in California"

https://invidious.perennialte.ch/watch?v=AhTh01CO60Y

suearcher, to random
@suearcher@toot.wales avatar

Aethon ni i Aberaeron. Mae'r harbwr yn edrych wahanol ar hyn o bryd! Ond, neis i weld, y jac codi baw ydy'r un lliw fel y bwyty!

We went to Aberaeron. The harbour looks different now! But, nice to see, the digger is the same colour as the restaurant!

edit to add ALT.

nic,
@nic@toot.wales avatar

@suearcher ha, dw i yn Aberaeron y funud hon, yn y Seler, aros am y bws - cerddais heibio’r harbwr ar y ffordd rhwng tafarnau, heb sylwi dim!

nic, to random Welsh
@nic@toot.wales avatar

Drudwns!

Starlings!

nic,
@nic@toot.wales avatar

Pîcabŵ / Pikachu

suearcher, to random
@suearcher@toot.wales avatar

Gaethon ni cinio yn y Caffi yn Llŷn Tegid. Nes i archebu salad, i fod yn iach, ond dwi'n meddwl, roedd mwy o galorïau yn y salad na sglods Alfred!

We had lunch at the Cafe a Llŷn Tegid. I ordered salad to be healthy, but I think there were more calories yn the salad than Alfred's chips!

nic,
@nic@toot.wales avatar

@suearcher Dw i’n dwlu ar Lyn Tegid, dyna oedd y ‘traeth’ agosa i ni pan o’n i’n fach. Mae’r dre yn hyfryd hefyd, ac mae gwersyllfa fendigedig yn Llanuwchlyn, wrth orsaf y trên bach.

nic, to random Welsh
@nic@toot.wales avatar

Wedi torri’r llwyn cyll yn ôl, a chlirio bach o’r bambŵ, ac ailddarganfod golygfa hyfryd o’r hen dderwen dros y cae i ni.

nic, to random Welsh
@nic@toot.wales avatar

Heb weld hyn o'r blaen, am wn i

Deep Purple - Child In Time - Live (1970)

Sawl peth:

Band Jon Lord oedd hwn

Blackmore heb Strat

Ian Gillan miam miam

https://invidious.incogniweb.net/watch?v=OorZcOzNcgE

nic, to random Welsh
@nic@toot.wales avatar

Hen ffefryn o'r adeg, cofio hyn fod ar mics-têp ges i o nghariad yn Boston ar y pryd

Suicidal Tendencies - "Institutionalized"

https://invidious.incogniweb.net/watch?v=LoF_a0-7xVQ

flockofnazguls, to random
@flockofnazguls@mastodon.flockofnazguls.com avatar

deleted_by_author

 • Loading...
 • nic,
  @nic@toot.wales avatar

  @flockofnazguls Like this, for 49p, with a little blob of Tippex on the A-side label to show the DJ which side to play

  https://www.youtube.com/watch?v=B7FJkV_keqE

 • All
 • Subscribed
 • Moderated
 • Favorites
 • JUstTest
 • mdbf
 • InstantRegret
 • ethstaker
 • magazineikmin
 • GTA5RPClips
 • rosin
 • modclub
 • Youngstown
 • ngwrru68w68
 • slotface
 • osvaldo12
 • kavyap
 • DreamBathrooms
 • Leos
 • thenastyranch
 • everett
 • cubers
 • cisconetworking
 • normalnudes
 • Durango
 • anitta
 • khanakhh
 • tacticalgear
 • tester
 • provamag3
 • megavids
 • lostlight
 • All magazines