UnanimousStargazer

@UnanimousStargazer@feddit.nl

This profile is from a federated server and may be incomplete. Browse more on the original instance.

UnanimousStargazer,

Behalve het voorwaardelijk sepot zijn er ook nog sepots waardoor deze journalisten hun onschuld niet konden bepleiten. Strafblad.

villamedia.nl/…/onderzoeksjournalist-ton-van-der-…

bnnvara.nl/…/eindelijk-vrijgesproken-is-dat-goed-…

UnanimousStargazer,

We need some kind of dashboard online with an overview of all the events on a timeline, just like you created.

Or a smartphone app that only pushes trial news and updates.

UnanimousStargazer,

If he gets arrested later when he surrenders, beside a mugshot, do they also weigh Trump? Measure his height?

UnanimousStargazer,

Mocht er onderhoud nodig zijn zal ik dat daar ook (indien mogelijk vooraf) aangeven, zodat iedereen weet waar ze aan toe zijn.

Is er een koppeling mogelijk met een aankondiging hier? Deze community is te volgen met RSS bijvoorbeeld, maar de statuspagina niet volgens mij.

UnanimousStargazer,

Dat laatste snap ik. Zeker als de server eruit ligt.

Maar aankondigingen van gepland onderhoud fijn. Bedankt alvast!

i just want to say how much I love having separate upvotes and downvotes.

It’s very nice to see that X people liked a post/comment and Y people disliked it instead of just having a singular “goodness/badness” rating. It (literally, in a mathematical sense) adds a whole new dimension to post ratings and gives us a more nuanced understanding of people’s opinions. Plus, it feels a lot better to...

UnanimousStargazer,

It’s also possible to view what account upvoted you by viewing your post on a Kbin instance.

I think it’s rather silly that this information is obfuscated on Lemmy.

And it’s only possible to upvote on Kbin. Which makes more sense to me as well.

UnanimousStargazer,

No account needed.

 1. Select the triple dots menu in Voyager to copy a link to your OP
 2. Visit kbin.social
 3. Enter the copied link in the search bar
 4. Open your OP
 5. Click ‘more’ and then ‘activity’
 6. Click ‘favorites’

You’ll see a list of all accounts that upvoted your OP. Why this isn’t possible on Lemmy is completely unclear to me.

Just like I don’t understand why Lemmy allows for downvotes. It’s not valuable and induces toxic behavior IMO.

UnanimousStargazer,

when used properly

That’s the problem. Downvotes often aren’t used properly.

UnanimousStargazer, (edited )

It’s not an AUTOMATIC disqualification, it still needs to be adjudicated

I might have mistaken what was written, but the scholars in the paper explicitly point out section 3 is ‘self-executing’. Which means it does not require adjuducation. I was mistaken, see comment below.

If it happened before, that doesn’t mean it was necessary.

UnanimousStargazer,

No, this is the most serious lacking feature IMO.

But you could of course simply register your username at multiple instances and subscribe to the same communities. As there’s no ‘followers’ like on Mastodon, the effect is the same.

UnanimousStargazer,

For those who are interested: MSNBC publishes a podcast called “Prosecuting Donald Trump” and the episode dated August 1st features former federal judge Michael Luttig who is interviewed about various subjects, including his tweets concerning the standpoint of Eastman in January 2020 that implied Trump could have Pence declare the election invalid. Which was nonsense.

www.msnbc.com/podcasts

UnanimousStargazer,

You don’t need to. Voyager was just released in the app store

UnanimousStargazer,

Zie deze issue op GitHub waar ik zojuist elders op gewezen ben:

github.com/LemmyNet/lemmy/issues/3588

UnanimousStargazer,

Ik ben grotendeels weer teruggegaan naar Reddit inderdaad. Maar had de tegenwoordigheid van geest om dit account aan te houden.

Het soort probleem in de OP is de reden. Je hebt effectief geen controle over de content die je plaatst, maar het is ook onmogelijk om je account te verhuizen bijvoorbeeld.

Met name dat laatste betekent dat Lemmy niet heel anders is dan Reddit en op Reddit is het aantal gebruikers significant hoger. En je kunt je content op zo’n manier verwijderen dat het op veel minder waarschijnlijk op het internet blijft rondslingeren.

Ik vind deze bug (of wat het ook maar is) zeer serieus. Ik heb geen content geplaatst waarvan ik vermoed dat het een probleem zal zijn in de toekomst, maar dat geldt niet voor iedereen:

theguardian.com/…/facebook-user-data-abortion-neb…

En ja, dat is een commercieel social media bedrijf, maar het probleem is hetzelfde als bepaalde content van sommige mensen blijft circuleren. Als dit een bug is, dan snap ik oprecht niet dat er niet ASAP iets aan gedaan wordt. Of mensen ervoor gewaarschuwd worden.

UnanimousStargazer,

Eigenlijk zou je dus alleen moeten federeren met instances waar je vertrouwen in hebt dat ze data van je gebruikers wissen.

Dat is een interessante suggestie. Want inderdaad: in de wilde weg maar wat federeren brengt als risico met zich mee dat de andere partij zich niet houdt aan een bepaald verwachtingspatroon.

Ik ben het met je eens dat dit een groot probleem is. Maar ik heb nog veel grotere problemen met het commercieel misbruik en manipuleren van de grote bedrijven. Daarom heb ik nog steeds tien keer liever Lemmy dan Reddit of Facebook.

Je gaat er dan vanuit dat alle partijen met wie nu gefedereerd is of met wie gefedereerd wordt zich direct openbaren als commerciële partij.

Er is een bedrijf dat op gigantische schaal jarenlang foto’s van gezichten van het internet heeft verzameld inclusief meta-data zoals onderschriften met namen. Dat bedrijf heeft dat in stilte gedaan en verkocht vervolgens de database aan regimes in landen waar je waarschijnlijk je vraagtekens bij zet, maar ook aan Nederland (die er overigens weer mee gestopt zou zijn).

Zonder dat je het weet is je gezicht dus mogelijk/waarschijnlijk opgenomen in een database en die database wordt door allerlei politie- en opsporingsdiensten gebruikt wereldwijd.

Wat houdt dus een bedrijf tegen om de vrij toegankelijke informatie van Lemmy te verzamelen? En dat vervolgens te gebruiken uit commercieel gewin? Je identiteit hoeft maar een keer gekoppeld te worden aan je username op Lemmy en het is klaar.

Ik denk dat de Lemmy of Mastodon op zich een goed alternatief kunnen zijn, maar op dit moment zie ik het voordeel niet t.o.v. bijvoorbeeld Reddit. Overigens ook omdat je accounts of communities nog steeds niet kunt migreren van de ene server naar de ander. Maar vanuit GDPR/AVG standpunt is de huidige min of meer standaardwerkwijze waarbij alles met vrijwel elke instance wordt gedeeld wel heel erg ondoordacht. En ik betwijfel of iedereen dat doorheeft.

UnanimousStargazer,

If that’s so, these instances (and who knows which other ones in the world) now host OPs and comments that I as an author decided to delete.

How does one delete information from the fediverse? If this is true, you cannot. Your data will be hosted forever, at least somewhere.

If people use their personal name for an account, this might result in a significant GDPR problem for all instances.

UnanimousStargazer,

So, now instances are hosting posts and comments that a user deleted on another instance. But that user has no way to ‘re-delete’ the OP and comment.

Now what?

I guess the instances might cross check the existence of OPs and comments on other instances, but the longer this problem exists, the larger the problem.

UnanimousStargazer,

I hope you can come here again once the platform is a bit more polished.

Thanks and I hope so too. I’ve given it a try for four weeks.

That said: people respond with ad hominems on Lemmy as well. In fact, one of the comments to my OP is only ad hominem.

UnanimousStargazer,

It’s a known issue:

github.com/LemmyNet/lemmy-ui/issues/1637

The point I’m trying to make clearly isn’t understood.

What I read are lots of Lemmy fans that don’t think through the lack of migration tools or blocking DMs are serious shortcomings and it obviously makes no sense to continue developing a front end if these aren’t fixed first.

But apparently many people think that’s very logical.

UnanimousStargazer,

Voyager is extremely impressive for what it is - webapp

It’s not only a webapp anymore, but also available as native app now

UnanimousStargazer,

Voyager is now available as a native app in the app/play store

 • All
 • Subscribed
 • Moderated
 • Favorites
 • HellsKitchen
 • Durango
 • tacticalgear
 • Youngstown
 • khanakhh
 • everett
 • slotface
 • osvaldo12
 • InstantRegret
 • kavyap
 • DreamBathrooms
 • mdbf
 • rhentai
 • rosin
 • bokunoheroacademia
 • magazineikmin
 • GTA5RPClips
 • lostlight
 • Leos
 • cisconetworking
 • thenastyranch
 • ethstaker
 • modclub
 • cubers
 • relationshipadvice
 • tester
 • normalnudes
 • sketchdaily
 • All magazines