@cbt@snabelen.no
@cbt@snabelen.no avatar

cbt

@cbt@snabelen.no

Billedkunstner fra Lillehammer.
Pensjonert fra politikken.
Er også eier og administrator av https://snabelen.no/

https://christoffertalleraas.no/

This profile is from a federated server and may be incomplete. Browse more on the original instance.

oivindberg, to random
@oivindberg@snabelen.no avatar

All the negative and bigoted views on trans people that J K Rowling has are deeply .

When people rightly reject her views and what she does, they are taking an position. They will deny that ofc.

Why don't they reject the movement outright?

Why do so many people need to believe in the fiction of a benign feminism?

She also, consistent with feminism, has bigoted views of boys and men as evidenced in her "Reasons for Speaking out on Sex and Gender Issues" post on her blog

cbt,
@cbt@snabelen.no avatar

@oivindberg jeg føler vi var ferdige med antifeminist greiene i 2015 jeg da men. Du får nå bare være deg og bruke tida på det som gir deg meining i livet. Jeg tror bare at utenom deg selv går alt dette virrvarret inn i det store ingenting i det større felleskapet her.

cbt,
@cbt@snabelen.no avatar

@oivindberg jeg ønsker meningsdiversitet på mastodon, men jeg ser ikke noe poeng i å ha noe særlig om 'antifeminisme', hva nå enn man skal tjene på det.

cbt,
@cbt@snabelen.no avatar

@oivindberg er det et problem i norge?

cbt,
@cbt@snabelen.no avatar

@oivindberg hvordan da?

cbt,
@cbt@snabelen.no avatar

@oivindberg Dette er type ting jeg liker å få for å bli overbevist om noe.😁

Jeg har nå prøvd å sette meg ordentlig inn i den, og selv om jeg kan anerkjenne at et eksisterende mannsforum kan ha sin funksjon i samfunnet, så finner jeg ikke noe som overbeviser meg om at det skjer diskriminering i samfunnet i et vis som ville engasjert meg eller misandri etter å lært meg betydningen av det. (1/5)

cbt,
@cbt@snabelen.no avatar

@oivindberg Sikkert fint om likestillingsloven er nøytral i lyden, men det er noe jeg finner nokså trivielt. Utfordringer med kortere straff til kvinner for samme lovbrudd, eller at barn har i større grad har mor som hovedforelder kan forklares med andre ting en diskriminering.

Dokumentet har også grunnleggende utfordringer som jeg ikke liker med slike ressurser. (2/5)

cbt,
@cbt@snabelen.no avatar

@oivindberg Slik som at kildegrunnlaget er vanskelig å finne for å se på, og at informasjonen jeg finner viser seg til å være utdatert, slik som at "4/5 av barn har mor som hovedforelder etter samlivsbrudd", for når jeg sjekker SSB så sier de at i 2022 så har 45% av familier delt bosted mellom mor og far, som betyr at tallene er utrolig utdaterte, eller bruker et annet informasjonsgrunnlag. SSB sine tall er det nå nærmere 50% opp mot 20% som sagt i likestillingsbarometeret til mannsforumet.(3/5)

cbt,
@cbt@snabelen.no avatar

@oivindberg Utover det så utrykker teksten i innledningen at det hele er bygget på mislighold til SSB, andre statlige aktører og internasjonale aktører. Jeg har stor tro på SSB og setter pris på institusjoner og hvordan forskning utføres. Så dette liker jeg naturligvis veldig lite. For ikke å glemme at at teksten også nevner PAS - Parental alienation syndrome, som etter hva jeg kan finne er helt ufundert i forskningen og ikke er anerkjent i norske fagmiljøer eller rettshjelp. (4/5)

cbt,
@cbt@snabelen.no avatar

@oivindberg Alt dette gjør meg utrolig skeptisk til hvem som driver mannsforumet og om de er noen særlig god representant for menn i Norge. Spesielt når slik som nevnt i teksten at vi gjerne skulle hatt flere menn inn i norsk helsetjeneste eller inn i likestillingsgrupper. For dersom jeg fant poenger som ga mening kan jeg ikke stole på at informasjonen de bygger poengene på ikke er bygd på feilaktig informasjon. (5/5)

cbt,
@cbt@snabelen.no avatar

@oivindberg jeg er ikke mdg-er. Men jeg kjent med grønne menn i partiet.

cbt,
@cbt@snabelen.no avatar

@oivindberg Nei, jeg tror ikke det er noe mistenkelig. Meste av problemene er mer kompetansemessig og gjennomføringsmessig, noe mannsforumet gjerne må forbedre.

Men jeg er ikke overbevist om å kalle meg selv antifeminist. Og innholdet i likestillingsbarmometeret taler ikke nødvendigvis for det heller.

Bedre å bare si "veldig bra feminisme", så kan vi gjøre mer. Man trenger ikke å slå ned mot noen for å bygge opp sin egen ting, og på den måten vil antagelig mannsforumet får mer gjennomslag også

tomasekeli, to fediverse Norwegian
@tomasekeli@snabelen.no avatar

reading the "standard" has changed my mind on whether for example implementing it would be a good thing. i think it might break the .

the standard is so open and undefined that it relies on de-facto implementation details springing from the larger implementations. a big actor with endless resources could easily dominate it.

cbt,
@cbt@snabelen.no avatar

@hopland @3dcandy @tomasekeli jeg er helt uenig i alt som sies her. Ikke at threads ikke kan ha en dårlig effekt, men av analysen av hvordan protokollen funker, forsidene, baksidene, og at det som er sagt er det ultimate tilfelle med threads forventede tilstedeværelse.

Edit: og da mener jeg uenig med det i tråden, ikke spesifikt hopland.

cbt,
@cbt@snabelen.no avatar

@3dcandy @hopland @tomasekeli

A) practice right now for servers is not accessing all information at once, which is a benefit w threads

B) not having such strongly defined practices in the protocol has both advantages and disadvantages, and can work better in practice with changes like threads entering the scene as what works will persist and what doesnt gets left out as the protocol matures.

And some more fundamental disagreements decentralizations and im actually positive to threads.

cbt,
@cbt@snabelen.no avatar

@3dcandy @hopland @tomasekeli it is positive if you think a decentralized ecology of providers is better for the common good.

It is bad if you want the fediverse to be a small community of radical people having overly strong opinions and ties their identity to decentralization, anti-capitalism etc.

I know this is a bit of a biased reading, but that is my view on the matter and shows where i'm coming from.

cbt,
@cbt@snabelen.no avatar

@tomasekeli @3dcandy @hopland yes and no. You being a dev is why i was surprised seeing you write like you did. But devs have different specializations, and I see all the time people from the industry not making holistic evaluations.

Technology only need to be good enough. Ideal solutions don't necessarilly do great either.

Fragmentation has advantages and drawbacks. But the AT-protocol tries to address your concerns and should be fully compatible with activitypub over time.

cbt,
@cbt@snabelen.no avatar

@tomasekeli @3dcandy @hopland yes, i agree that the fediverse should have had central organization, standarization and brand/identity. Its one of the great things about the matrix protocol.

And while I think matrix/element is more technically successful, there is no denying that activetypub is much bigger, as it is just good enough on the things that matter.

But you also concur that without fragmentation the protocol or things like linux would not survive until today either.

cbt,
@cbt@snabelen.no avatar

@tomasekeli @3dcandy @hopland i think this is a overly strict definition that I don't see the purpose of even mentioning. Even if my wording was wrong it should be the core message that should count, unless you are not just trying to artificially disqualify voices and ideas.

But as well as protocols being agreements its hard to argue that it doesn't have technological components to it, as well as technology being a very wide concept also encompassing things like technique, process and practice.

cbt,
@cbt@snabelen.no avatar

@tomasekeli @3dcandy @hopland there are no rules that say a protocol should be anything. It is just what it needs to be.

You should know this being a developer. It's just a tool not a ideal concept.

cbt,
@cbt@snabelen.no avatar

@tomasekeli @3dcandy @hopland you can have a more concrete or more loosy-goozy protocol, each with their advantages and disadvantages

This is the part i reacted the most to, the onesidedness of talking about the protocol

And i feel like considerations like these are considerations devs would have to contend with every day when developing products and technology? Im not sure why this is something you'd disagree with or not be familiar to you

There is probably a good reason, i just dont know it

cbt,
@cbt@snabelen.no avatar

@tomasekeli @3dcandy @hopland ive understood your point. Im saying your analysis is super onesided, and doesn't take greater considerations.

Its just a list for what you consider an ideal protocol.

But a more cautious person would not make such a bold assertion about what is a perfect protocol. As I said, a protocol just needs to be good enough.

It isn't settled that a more concrete protocol is inherently more competative just by looking about our current situation and history of protocols.

cbt,
@cbt@snabelen.no avatar

@tomasekeli @3dcandy @hopland yes, but this is looking backwards. All working protocols did not start as a perfect implementation. Usually there are several competing implementation, where the one who is the most competative becomes the norm.

Many standards started as flexible fluid and diverse things.

gauteweb, to midjourney Norwegian
@gauteweb@mikrobloggen.no avatar

Pixlr.com har lansert AI bildegenerator de også nå.

Sånn umiddelbart liker jeg både den finansielle modellen (kjøpe poeng istedet for månedsabonnement) bedre og grensesnittet for å lage bilder bedre enn .

strever like mye med å lage hender da... 😛

cbt,
@cbt@snabelen.no avatar

@gauteweb hvordan forholder pxler seg til åndsverk og eierskap? Eier de rettighetene til bilderessursene generatoren er basert på?

cbt,
@cbt@snabelen.no avatar

@gauteweb dette var ikke helt det jeg tenkte på.

Mange av disse tjenestene eier ikke bilderessursene som tjenesten er bygget på, som antagelig kommer til å bli regulert strengere og strengere etterhvert. Spesielt etter dommen mot den tegneserien i USA. Så er bare nysgjerrig om det dukker opp ting som også har eierskap til ressursene som er brukt i treningsettet til tjenesten.

cbt,
@cbt@snabelen.no avatar

@gauteweb ok!

Wurm, to random Swedish
@Wurm@oslo.town avatar

I fjor ble vi kastet ut av @cbt på grunn av Würmstuggus julekalender. Nå er det under en uke til første luke kan åpnes i årets julekalender. Følg med! https://wurmstuggu.blogspot.com/search/label/Julestuggu

cbt,
@cbt@snabelen.no avatar

@LamaMama det kan være verdt å gjengi at dette gjaldt en julekalender om norske nazister og anti-kommunister, med flere innlegg hvor det vises nazister med nazi-hilsner på en ukritisk måte.

Utkastelsen hendte hovedsakelig begrunn av usikkerhet rundt hvor mye wurmstugu-personen handler til sitt eget beste i henhold til hans mentale helse, og hvor jeg ikke ønsket å tilrettelegge mer aktivitet på snabelen på bakgrunn av dette.

cbt,
@cbt@snabelen.no avatar

@LamaMama ut ifra skrivestilen er jeg ikke overrasket om dette er bare en ekstra-konto tilhørende Wurmstugu.

Jeg sier det jeg sa på en annen måte.

Wurmstugu ble ikke kastet ut på bakgrunn av innholdet. Jeg kaster nesten aldri ut folk fra serveren. Jeg forsøker å prate med brukerne istedenfor å bare kaste dem ut.

Men når jeg pratet med Wurmstugu var det klart for meg at det hadde lite hensikt og at dette er en bruker jeg ikke ønsker å ta ansvar for på min private server.

thomas, to random Norwegian
@thomas@snabelen.no avatar

Hva har skjedd med tidslinja mi nåda, den er plutselig helt tom for tuter?
@cbt har du vært inne og «justert» på noe? Arbeidsuhell? Overlast?

cbt,
@cbt@snabelen.no avatar

@thomas skal ikke være noe galt altså

cbt, to allheimen
@cbt@snabelen.no avatar

Hva slags innhold er det som gjør det bra på bluesky da? Og hva trender av norsk innhold?

cbt, to allheimen
@cbt@snabelen.no avatar

Skaffa meg BlueSky. Klarte ikke å finne noe innhold eller norske, eller interessante brukere i det hele tatt.

cbt,
@cbt@snabelen.no avatar

Nå fant jeg norsk innhold! Er på sitt beste ok

cbt,
@cbt@snabelen.no avatar
cbt,
@cbt@snabelen.no avatar

@thor @thomasrost @gauteweb @kristian jeg brukte aldri twitter i utgangspunktet så det tar nok litt tid til å innfinne meg i bluesky. Jeg er egentlig ikke noe some-monster. Det var mest å fremme teknologien som fikk meg aktiv på allheimen.

cbt,
@cbt@snabelen.no avatar
cbt,
@cbt@snabelen.no avatar

@thomasrost @thor @gauteweb @kristian

jeg er definitivt ikke det.

Jeg pleide å ha verv i GU og MDG, i tillegg til å være rådgiver for mdg fram til sist stortingsvalg.

Men nå føler jeg har vokst litt ut av det partiet, men jeg er nok fortsatt ganske nærme dem politisk.

cbt,
@cbt@snabelen.no avatar

@thomasrost @thor @gauteweb @kristian

det tror jeg ikke kommer til å hende.

Men jeg likte meg godt der så lenge det varte.

Spesielt grønn ungdom med alle landstyremøtene, sommerleirene, landsmøtene, fylkesårsmøtene, sentralstyremøtearbeid og gøy politikkutvikling.

cbt,
@cbt@snabelen.no avatar

@geirertzgaard neida, er bare kjekt å få prøvd det

cbt,
@cbt@snabelen.no avatar

@anders_thoresen jau, men da kunne jeg ikke brukt invitasjonskoden fra ventelista da vet du. Jeg er fortsatt spendt på threads, og bedre med innhold og muligheter for å oppdage innhold her.

cbt, to random
@cbt@snabelen.no avatar

Gratulerer med mannsdagen gutta

kristian, to norge Norwegian Bokmål
@kristian@falk.cafe avatar

Neste uke får jeg trolig mail fra ALLE jeg har endt opp på mailingliste hos, i anledning Black Week. Dette blir en gylden anledning til å ta et avmeldings-skippertak.

UNSUBSCRIBE-BONANZA 😎

cbt,
@cbt@snabelen.no avatar

@kristian er så kjekt når jeg bruker mozmail for da kan jeg bare fjerne eposten så er jeg avmeldt alle plassene, og aldri noe spam til faktiske eposten

cbt,
@cbt@snabelen.no avatar

@kristian det er en tjeneste for videresending av epost med forskjellige funksjoner. Du lager midlertidige epost IDer som du kan slette når du vil. Og du kan også svare gjennom de uten å oppgi din originale epost.

Veldig kjekt å bruke det til offentlig epost på nettside, så kan du regelmessig bytte den ut for å fjerne spam og lureri epost.

https://blog.mozilla.org/en/mozilla/firefox-relay-and-premium-service/

gauteweb, to FromSoftware Norwegian
@gauteweb@mikrobloggen.no avatar

Kjøpte Sekiro, Shadows Die Twice på tilbud. Sykt kult spill,, men også sykt vanskelig (evt. jeg som er ræva).

Irriterer meg litt at det ikke støtter ultrawide skjerm. Det burde vært mulig å kommet ut med en patch for det, mange mye eldre spill (som GTA5 f.eks.) som har kommet med støtte i etterkant.

cbt,
@cbt@snabelen.no avatar

@gauteweb råbra spel. Litt utfordrende å forstå hvordan 'man skal spille det'. Men elsker alt ved det. Man tror man skal liksom få puste ut litt, også er det en enda verre boss rett etterpå. Genialt.

Gargron, to random
@Gargron@mastodon.social avatar

The way my wife arranged our Christmas decorations along with leftovers from Easter looks like we’re worshipping a pagan god.

cbt,
@cbt@snabelen.no avatar

@Gargron in the seconds of reading the first 3 words I was sure that she must gave passed away and explaining how the image is a tribute to her

kristian, to random Norwegian Bokmål
@kristian@falk.cafe avatar

Skygge? Eller har jeg fått glipp av noe? Hva skjer med blåveisen? Er det blåveis?

cbt,
@cbt@snabelen.no avatar

@kristian jonas er nok lei skuffelser og da blir det litt sånn

kristian, to random Norwegian Bokmål
@kristian@falk.cafe avatar

Sophie Elise er gravid, folkens.

cbt,
@cbt@snabelen.no avatar

@kristian det er bra du holder oss oppdatert, ellers hadde jeg nok ikke fått det med meg.

sivertalmvik, to allheimen Norwegian Bokmål
@sivertalmvik@snabelen.no avatar

Det blei ei fyllepenn til i dag, ja. Ei Lamy Safari-penn

cbt,
@cbt@snabelen.no avatar

@sivertalmvik smart kjøp. Den ultimate pennen etter min mening for hvermansen. Seøv om jeg liker veldig godt min Lamy 2000 og Pilot custom 823.

cbt, to norge
@cbt@snabelen.no avatar

Her skulle vi gjort bedre. Vi har kanskje begrenset påvirkning på konflikten, men alle med norsk statsborgerskap, uansett hvem, må Norge klare å tilby en livlinje for.

Så lenge de ikke har blitt tilbudt en livlinje og valgte noe annet da.

Norge må sørge for å få ut alle gjenværende Norske ut av Gaza nå.

https://www.nrk.no/norge/ud_-norsk-statsborger-skal-vaere-dod-i-gaza-1.16634743

cbt, to norge
@cbt@snabelen.no avatar
EposVox, to random
@EposVox@glitch.lgbt avatar

Yeah I feel ripped off as a Steam Deck owner by the new announcement.

cbt,
@cbt@snabelen.no avatar

@EposVox link?

 • All
 • Subscribed
 • Moderated
 • Favorites
 • morbius
 • Kemonomimi
 • tacticalgear
 • everett
 • Youngstown
 • InstantRegret
 • rhentai
 • NeutralPolitics
 • tester
 • osvaldo12
 • DreamBathrooms
 • Egalitarianism
 • ethstaker
 • slotface
 • kopitiam
 • smallboobs
 • cisconetworking
 • Durango
 • oldschoolgamer
 • normalnudes
 • cubers
 • GTA5RPClips
 • TeamSpeak
 • OmnivoreApp
 • Leos
 • lostlight
 • modclub
 • relationshipadvice
 • All magazines