@to3k@tomaszdunia.pl
@to3k@tomaszdunia.pl avatar

to3k

@to3k@tomaszdunia.pl

:fediverse: Tomasz, 32, #Poland.
🇵🇱/🇬🇧

Work:
🚌 Chief Constructor @ #NesoBus (#Hydrogen #H2 Buses) @ #PolsatPlus Group

After work:
👧 Participation in the Father of the Year competition
🆓 #FOSS #OpenSource projects
💪 #SelfHosting
✏️ Blogging (thoughts, tutorials etc.)
👨‍💻 #SysAdmin
🕵️ #CyberSecurity #InfoSec
🏎️ #F1 + 🏍️ #Speedway

#Apple #Tech #PHP
#fedi22 tfr

This profile is from a federated server and may be incomplete. Browse more on the original instance.

to3k, to random
@to3k@tomaszdunia.pl avatar

🇬🇧 It's possible that I'm weird, but I like to eat corn straight out of the can, just like that with a spoon, and I have a really useless fact for you - corn kernels are resistant to digestive juices, so if you don't want it to just fly through you intact then you need to chew well 😅 Thank you for your attention 😂

to3k,
@to3k@tomaszdunia.pl avatar

🇵🇱 Możliwe, że jestem dziwny, ale lubię jeść kukurydzę prosto z puszki, tak po prostu przy użyciu łyżki, i mam dla Was bezużyteczny fakt - ziarno kukurydzy w stanie nienaruszonym jest odporne na soki trawienne, więc jeżeli nie chcecie, aby przez Was po prostu przeleciało w nienaruszonej formie to musicie dobrze pogryźć 😅 Dziękuję za uwagę 😂

to3k, to random Polish
@to3k@tomaszdunia.pl avatar

Walić dzień loda, środa to premiera nowego odcinka 😎😂

to3k, to Portugal
@to3k@tomaszdunia.pl avatar

🇬🇧 The flew very visibly over . Conditions were great for observing such a phenomenon. The beautiful effect was (accidentally) captured by many people. I recommend taking a look at and watching some videos.

🇵🇱 Meteor przeleciał bardzo widocznie nad Portugalią. Warunki były świetne do obserwacji takiego zjawiska. Piękny efekt udało się (przypadkowo) uchwycić przez wiele osób. Polecam zajrzeć na Reddit i obejrzeć kilka filmów.

https://www.reddit.com/search/?q=meteor+in+portugal

to3k, to random
@to3k@tomaszdunia.pl avatar

🇬🇧 My wife and I have such a problem that I have an iPhone in the large version (Max) and overall it does not suit me, because I would prefer a smaller size, while my wife has a smaller variant, and would prefer a bigger phone. And here's the question, what's the best way to exchange phones? Is it somehow possible to go through the process as if setting up a new piece?

to3k,
@to3k@tomaszdunia.pl avatar

🇵🇱 Wraz z żoną mamy taki problem, że ja mam iPhone w wersji dużej (Max) i w sumie nie pasuje mi to, bo wolałbym mniejszy rozmiar, natomiast moja żona ma wariant mniejszy, a wolałaby większy ekran. I tu pytanie, jak najlepiej wymienić się telefonami? Czy da się jakoś przejść ten proces jak przy konfiguracji nowej sztuki?

to3k, to random
@to3k@tomaszdunia.pl avatar

🇬🇧 A new service offering a temporary email address. It is based on Cloudflare. I wonder how much it will be abused before shut down.

🇵🇱 Nowa usługa oferująca tymczasowy adres e-mail. Bazuje na Cloudflare. Ciekawe jak bardzo będzie nadużywana zanim zostanie wyłączona.

via
https://justatemp.com/

to3k, to random Polish
@to3k@tomaszdunia.pl avatar

Mam też 27”, ale to już bez wysyłki tylko odbiór w

https://www.olx.pl/918334686

to3k, to logitech Polish
@to3k@tomaszdunia.pl avatar

Nie potrzebuje ktoś przypadkiem mało używanej klawiatury ? To najlepsza klawiatura jaka kiedykolwiek miałem i prawdopodobnie będę miał, ale u mnie leży i się kurzy, bo od urodzenia dziecka straciłem moje stanowisko komputerowe 😅

https://www.olx.pl/918127619

to3k, to OpenAI
@to3k@tomaszdunia.pl avatar

We. Are. Doomed.
———
Two GPT-4os interacting and singing

https://www.youtube.com/watch?v=MirzFk_DSiI

to3k, to AppleTVPlus
@to3k@tomaszdunia.pl avatar

🇬🇧 on - how good is this!!! It promises to be another good series that is an adaptation of a book, which in turn I will probably have to read because I won't handle waiting until the finale 😁

🇵🇱 na - jakie to jest dobre!!! Zapowiada się na kolejny dobry serial, który jest adaptacją książki, którą z kolei pewnie trzeba będzie przeczytać, bo nie wytrzyma się do finału 😁

to3k, to Blog
@to3k@tomaszdunia.pl avatar

For my , I also observed this problem. This is not very disturbing, but after publishing information about the new post, the site temporarily stops working and throws the error of exceeding the query limit, because the blog is based, of course, on .
via
https://news.itsfoss.com/mastodon-link-problem/

to3k, to random
@to3k@tomaszdunia.pl avatar

Deaf girl (18 months old) is cured in world first gene therapy trial
https://www.independent.co.uk/news/health/deaf-cure-girl-gene-therapy-b2541735.html

to3k, to random
@to3k@tomaszdunia.pl avatar

🇬🇧 When I was a young man just entering the job market it was my dream to have a business phone and a full calendar of meetings like a real businessman, who is important. Now I can't imagine anything worse than those two things....

🇵🇱 Jak byłem młodym człowiekiem wchodzącym dopiero na rynek pracy to marzyłem, żeby mieć telefon służbowy i pełen kalendarz spotkań jak prawdziwy biznesmen, który jest ważny. Teraz nie wyobrażam sobie nic gorszego niż te dwie rzeczy…

to3k, to random
@to3k@tomaszdunia.pl avatar

Crazy , but I feel like it will find enthusiasts here. You can read time from it with an accuracy of 15 minutes, but it shows the operation of the mechanism as if looking from underneath.

Invertor II Automatic
https://www.kickstarter.com/projects/watchismo/xeric-invertor-ii-automatic-watch

to3k, to random
@to3k@tomaszdunia.pl avatar

Does anyone have an idea for any meaningful use for this „”?
———
SHIELD 2.0 by Invisibility Shield Co. —

https://www.kickstarter.com/projects/invisibility-shield/invisibility-shield-2

to3k, to random
@to3k@tomaszdunia.pl avatar

💪

to3k, to random Polish
@to3k@tomaszdunia.pl avatar

No i co z tej „promocji” -30 gr/l w jak po prostu cena paliw wystrzeliła i w sumie wychodzi się prawie na zero?

to3k, to ubuntu
@to3k@tomaszdunia.pl avatar

🇬🇧 Today is a shopping Sunday (normally in Poland all stores are closed), so my girls (wife and daughter) went shopping, and I decided to install the new 24.04 LTS on my for special tasks 😎

🇵🇱 Dzisiaj niedziela handlowa, więc moje dziewczyny (żona i córka) pojechały na shopping, a ja postanowiłem zainstalować nowe 24.04 LTS na moim do zadań specjalnych 😎

to3k, to AppleTVPlus
@to3k@tomaszdunia.pl avatar

🇬🇧 Yesterday I watched and I must admit that this is the first production that was just bad....

🇵🇱 Wczoraj obejrzałem i muszę przyznać, że to pierwsza produkcja , która była słaba…

to3k, to random
@to3k@tomaszdunia.pl avatar
to3k, to books
@to3k@tomaszdunia.pl avatar

🇬🇧 I think I will manage to finish the trilogy over the long May weekend! I had a slight break after the first two parts, but today I grabbed my reader and started the third part 😉 📖

🇵🇱 Myślę, że przez długi weekend majowy uda mi się skończyć trylogię ! Po pierwszych dwóch częściach miałem lekką przerwę, ale dzisiaj złapałem za czytnik i wziąłem się za trzecią część 😉 📖

to3k, to fediverse Polish
@to3k@tomaszdunia.pl avatar

🇬🇧 Are there any people in the who are interested in or are somehow connected to the community? From my bubble I know one person for sure, but I'm looking for more to follow 😉 If you know someone please give handle 😉

🇵🇱 Czy są w ludzie, którzy interesują się lub są jakoś powiązani z tym środowiskiem? Z mojego grona znam na pewno jedną osobę, ale szukam więcej do obserwowania 😉 Jak kogoś znacie to dajcie proszę handle 😉

mstankiewicz, (edited ) to random Polish
@mstankiewicz@pol.social avatar

POSZUKIWANY!
Poszukiwany klient poczty e-mail!

Cechy szczególne:

 • Dostępny na macOS
 • Może działać w tle
 • Współpracuje z Gmail (bez hasła aplikacji)
 • Obsługuje wiele kont pocztowych (w tym niestandardowych; SMTP/IMAP)

NAGRODA:

 • Satysfakcja z pomocy innemu człowiekowi
 • (wirtualny) Uścisk prezesa (mój)

UPDATE: Tymczasowo, jako zakładnika, przetrzymujemy Thunderbird, ale podejrzewam, że ucieknie lada moment. Zostanie on wypuszczony na wolność, jeśli poszukiwany zostanie znaleziony. Koniecznie żywy!

to3k,
@to3k@tomaszdunia.pl avatar

@mstankiewicz @kayo77 rozumiem, mnie Arc z kolei nie przekonał 😉

to3k,
@to3k@tomaszdunia.pl avatar

@mstankiewicz a ogarnęli już coś trochę synchronizację z iPS i w ogóle jakąś sensowną appkę zamiast tego przeszczepu co wypuścili na początku?

 • All
 • Subscribed
 • Moderated
 • Favorites
 • JUstTest
 • rosin
 • mdbf
 • tacticalgear
 • osvaldo12
 • InstantRegret
 • DreamBathrooms
 • cubers
 • magazineikmin
 • thenastyranch
 • khanakhh
 • Youngstown
 • slotface
 • kavyap
 • megavids
 • ethstaker
 • tester
 • GTA5RPClips
 • Durango
 • modclub
 • Leos
 • ngwrru68w68
 • everett
 • anitta
 • cisconetworking
 • provamag3
 • normalnudes
 • lostlight
 • All magazines