พี่นาค 4 เต็มเรื่อง [Pee Nak 4] พากย์ไทย IMAX ออนไลน์ - ดูหนังออนไลน์ 1080p พากย์ไทย (github.com) Indonesian

พี่นาค 4 เต็มเรื่อง [Pee Nak 4] พากย์ไทย IMAX ออนไลน์ - ดูหนังออนไลน์ 1080p พากย์ไทย has one repository available. Follow their code on GitHub.

อบิเกล เต็มเรื่อง [Abigail] พากย์ไทย IMAX ออนไลน์ - ดูหนังออนไลน์ 1080p พากย์ไทย (github.com) Indonesian

อบิเกล เต็มเรื่อง [Abigail] พากย์ไทย IMAX ออนไลน์ - ดูหนังออนไลน์ 1080p พากย์ไทย has one repository available. Follow their code on GitHub.

หลานม่า『ดูไทย』 [Lahn Mah] (2024) เต็มเรื่อง - ดูหนังออนไลน์ 1080p พากย์ไทย (github.com) Indonesian

หลานม่า『ดูไทย』 [Lahn Mah] (2024) เต็มเรื่อง - ดูหนังออนไลน์ 1080p พากย์ไทย has one repository available. Follow their code on GitHub.

robotwig, to movies
@robotwig@socel.net avatar

One year ago today I posted this miniature Alien photo I made using real figures, lighting and miniature sets.

image/jpeg

ai6yr, to movies
@ai6yr@m.ai6yr.org avatar
a0dbxza, to japanese
@a0dbxza@mastodon.social avatar

The Age of Assassins 1967 ‘殺人狂時代’
Directed by Kihachi Okamoto
Tatsuya Nakadai, Reiko Dan, Hideo Sunazuka
#japanese #cinema #japan #movies #film #filmphotography

image/png
image/png
image/png

LibrarianRA, to movies
@LibrarianRA@worldkey.io avatar
AndyPaciorekArt, to Blog
@AndyPaciorekArt@mastodon.social avatar
todayonscreen, to movies
@todayonscreen@xoxo.zone avatar

, April 23, 1985, Coca-Cola changes its formula and releases New Coke. Public reaction was negative and the original formula was back on the market within three months (depicted in Stranger Things, s03e07 “The Bite”, 2016)

todayonscreen, to movies
@todayonscreen@xoxo.zone avatar
robotwig, to photography
@robotwig@socel.net avatar

"To a new world of gods and monsters!"

All shot practically using figures and miniatures

image/jpeg

unseenjapan, to Japan
@unseenjapan@mstdn.jp avatar

Kinji Fukasaku’s 1970s gangster movies upended decades of depictions of the yakuza and held up a mirror to Japanese society at the same time. Here's why his Battles Without Honor and Humanity series should be on your to-watch list.

https://unseen-japan.com/kinji-fukasaku-1970s-yakuza-films/

#japan #unseenjapan #ujwebsite #film #movies #entertainment

parismarx, to tech
@parismarx@mastodon.online avatar

For a decade, Hollywood hasn’t aggressively fought piracy because it saw people would pay if they made them a good deal.

But as streaming has gotten worse and more expensive, consumers turned back to file sharing. Now the industry plans to get Congress to pass new legislation to stop them.

https://disconnect.blog/hollywood-is-reviving-its-war-on-piracy/

stefan, to news
@stefan@stefanbohacek.online avatar

"Netflix walked away after its algorithm showed the concept for “A Knight’s Tale 2” would “not be successful” among its audience."

https://www.indiewire.com/news/general-news/netflix-scrapped-a-knights-tale-sequel-algorithm-1234976810/

giantspecks, to movies
@giantspecks@sfba.social avatar

The strawberries and milk are his C-beams, glittering in the darkness near the Tannhauser Gate. (Watched THE SEVENTH SEAL for the first time this week.)

EighthLayer, to movies
@EighthLayer@mstdn.games avatar

Let’s play a game. Guess the movie! 🍿

Clue: This is the opening scene.

fxoxo, to BehindTheScenes
@fxoxo@channels.im avatar

Audrey Hepburn and Fred Astaire on the set of Funny Face, 1956 https://www.fxoxo.com/71722/

virtualbri, to Marvel
@virtualbri@mastodon.online avatar

https://www.youtube.com/watch?v=cen0rBKLuYE

OK, I'm in. Because it's a #Deadpool #Marvel film, not a Marvel Marvel (as of late) film.

#Comics #Movies

 • All
 • Subscribed
 • Moderated
 • Favorites
 • provamag3
 • khanakhh
 • Backrooms
 • thenastyranch
 • magazineikmin
 • InstantRegret
 • mdbf
 • Youngstown
 • slotface
 • hgfsjryuu7
 • ngwrru68w68
 • everett
 • kavyap
 • rosin
 • normalnudes
 • DreamBathrooms
 • osvaldo12
 • Durango
 • ethstaker
 • cubers
 • tacticalgear
 • Leos
 • tester
 • GTA5RPClips
 • modclub
 • cisconetworking
 • anitta
 • JUstTest
 • All magazines